գլխի_bn_հատ

Հին գծի հեռացման մեքենա

  • Ջերմոպլաստիկ ճանապարհի գծանշման ներկի հեռացման մեքենա

    Ջերմոպլաստիկ ճանապարհի գծանշման ներկի հեռացման մեքենա

    Ջերմապլաստիկ ճանապարհի գծանշման ներկը մաքրող մեքենան օգտագործվում է թափոնների հին գծերը հեռացնելու և մաքրելու համար, նախքան ջերմապլաստիկ ներկերի նշումը:

    Շարժիչը մղում է հղկման գլուխը արագ պտտվելու:Հղկող գլուխը վերացնում է կենտրոնախույս ուժի ազդեցության տակ գտնվող ուռուցիկ մակերեսը և մաքրում է գծանշման գծերը:

    Սարքավորումը պարունակում է գերազանց հեռացման էֆեկտի, արագ հեռացման արագության և շատ պարզ շահագործման և սպասարկման հնարավորություններ: